Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

2. Memoriał Czesława Cybulskiego | POZNAŃ, 23 czerwca/June 2024 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M60 | 60 | 60 m Boys / chłopcy | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M100pk | 100para | 100 m Para W+K / M | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400pł | 400H | 400 m H / pł M | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | PV | Pole Vault / Tyczka M | 0 | 3 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | HT | Hammer Throw / Młot M | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkulajm | SP | Shot Put / Kula Para M | 0 | 3 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K60 | 60 | 60 m Girls / dziewczęta | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100H | 100 m H W / pł K | 0 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400H | 400 m H W / pł K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K2000p | 2000p | 2000 m Steeple. W / prz. K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | AmateurRelay / Sztafeta 10x400 m | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | TJ | Triple Jump W / Trójskok K | 0 | 3 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)
Kmłot | HT | Hammer Throw W / Młot K | 1 | 1 | 2024-06-23 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2024-06-23 | (JSON)


12:30 | 13:10:00 | K | 1 | Hammer Throw W / Młot K | HT | Kmłot | 2 | 1 | | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:30 | 13:10:00 | M | 1 | Hammer Throw / Młot M | HT | Mmłot | 2 | 1 | | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:15 | 14:14:42 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 3 | 1 | H | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:50 | 14:55:00 | c | 0 | Opening Ceremony | Opening Ceremony | cer | 0 | | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:05 | 16:31:00 | M | 1 | Hammer Throw / Młot M | HT | Mmłot | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:05 | 16:31:00 | K | 1 | Hammer Throw W / Młot K | HT | Kmłot | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:10 | 17:02:00 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M | PV | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:15 | 15:15:36 | M | 1 | 100 m Para W+K / M | 100para | M100pk | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:30 | 15:31:13 | M | 1 | 60 m Boys / chłopcy | 60 | M60 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:40 | 15:38:45 | K | 1 | 60 m Girls / dziewczęta | 60 | K60 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:55 | 15:55:00 | K | 1 | 400 m H W / pł K | 400H | K400pł | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:05 | 16:05:20 | M | 1 | 400 m H / pł M | 400H | M400pł | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:17 | 16:16:41 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 2 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:25 | 16:25:03 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | 17:45:00 | K | 1 | Triple Jump W / Trójskok K | TJ | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:40 | 16:39:37 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 1 | 1 | Q | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:47 | 16:47:21 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 2 | 1 | Q | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:55 | 16:57:12 | K | 1 | 400 m W / K | 400 | K400 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:05 | 17:04:59 | K | 1 | 2000 m Steeple. W / prz. K | 2000p | K2000p | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | 18:00:00 | M | 1 | Shot Put / Kula Para M | SP | Mkulajm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:16 | 17:16:57 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:21 | 17:22:16 | K | 1 | 800 m W / K | 800 | K800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | 17:32:06 | K | 1 | 200 m W / K | 200 | K200 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:42 | 17:44:07 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | 18:02:57 | K | 1 | AmateurRelay / Sztafeta 10x400 m | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)