2. Memoriał Czesława Cybulskiego
POZNAŃ, 23 czerwca/June 2024
Refresh ON
Last Changes:
cer 0 0
Info: BEFORE LIVE FINISHED

60 200 400 800 100H 400H 2000p 4x400 TJ HT

60 100para 200 800 400H PV HT SP

DAY 1
2024-06-23


Zmiana programu minutowego!